Open Water Diver - Samostatný potápěč (OWD)

Nejvíce vyučovaný kurz. V tomto kurzu se vaše vědomosti, ale hlavně praktické cvičení rozšíří za hranici potápění pod dozorem, a tak z vás tento kurz učiní nezávislé potápěče na přímém dozoru instruktora a vy se můžete potápět volně se svým partnerem do max. hloubky 20m .Jedná se o základní potapěčský kurz, během kterého se naučíte teoreticky a prakticky veškeré základy potápění.

Možná je i varianta Junior OWD pro děti  od 12ti let, s podpisem a doprovodem zákonného zástupce. (s omezením do 12m)

 

Advanced Open Water Diver - Pokročilý samostatný potápěč (AOWD)

Tři nejdůležitější specializace vás v tomto kurzu posunou na úroveň pokročilého potápěče. Je to hloubkové potápění, navigace a potápění v noci. Po uspěšném zakončení těchto tří specializací se z vás stanou jistější a kvalitnější potápěči s povolením potápět se až do hloubky 40m. V tomto kurzu se předpokládá, že studenti vlastní již svoji výstroj, kde se ji naučí bezpečně ovládat.

Vstupní požadavky: OWD + 20 ponorů

 

Nitrox Diver

V tomto kurzu se potápěč učí používání obohacené dýchací směsi do max. 40% kyslíku. To je velmi výhodné z hlediska

bezdekompresních časů a délky povrchových intervalů.

 

 

Kurz potápění v suchém obleku

Kurz potápění v suchém obleku ocení především potápěči v našich zeměpisných šířkách, jelikož je u nás téměř půl roku zima. Někteří potápěči se u nás již vůbec nepotápí bez suchého obleku, a to ani v létě, kdy je teplota vody pod 10-ti metry již kolem 8 stupňů. V tomto kurzu se naučíte zvládat techniku potápění v suchém obleku, která se podstatně liší od potápění v obleku mokrém, který jste používali v základním kurzu.

 

Potápění s konfigurací SIDEMOUNT

Je to rekreační verze technického kurzu, kde se naučíte používat tuto výstroj pouze v rekreačních limitech. Nicméně vám tato možnost otevře velmi zajimavý způsob potápění a určitou volnost pohybu ve vodním prostředí.

Vstupní požadavky: AOWD

 

 

 

Ponor na zkoušku

Pro nepotápěče - lidi, kteří si chtějí jen vyzkoušet jaké potápění s přístrojem je, bez nutnosti přihlásit se do kurzu.

Jedná se o hodinový program v bazénu za dozoru instruktora.

 

 

Termíny zahájení kurzů jsou na domluvě...